Joseph Hopkins

Joseph

Joseph Hopkins. Director del CIM. Màster en Lingüística Aplicada per la University of Illinois at Urbana-Champaign (EUA). El seu treball com a investigador s’ha centrat en CALL (computer-assisted language learning), la formació de professors d’idiomes en la utilització de les TIC, l’aprenentatge de llengües a distància, el treball col·laboratiu en xarxa i la comunicació mediada per ordinador. Ha participat en diversos projectes relacionats amb l’ensenyament/aprenentatge d’idiomes en xarxa, entre els quals destaca ICT-REV, finançat pel European Centre for Modern Languages i la Comissió Europea.