Jackie Robbins

Jackie Robbins

Jackie Robbins. Professora d’anglès. Va cursar el màster de lingüística aplicada amb la Open University, especialitzant-se en la ensenyança de l’anglès com a llengua estrangera. Ha col·laborat en el projecte Europeu SpeakApps.