Christine Appel

Christine Appel

Christine Appel. Professora d’anglès. Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat d’Aarhus i doctorada en Lingüística Aplicada per la Universitat de Dublín, Trinity College. Els seus interessos principals són l’aplicació de les TIC a l’ensenyament, la comunicació i col·laboració en entorns virtuals,  l’aprenentatge i ensenyament de segones llengües, en particular en un context tàndem i la gamificació. Ha dirigit diversos projectes d’innovació entre els que destaca el projecte europeu SpeakApps i el tandemMOOC.